Trà Xuân

Single Content

Có phải uống trà là cầu kỳ phức tạp?

Lẽ thường, nghi thức cầu kỳ chỉ dành cho dịp đặc biệt, hoặc để biểu diễn cho người khác.

Trong khi đó, trà là một thức uống hàng ngày, gần gũi bao đời nay.

Thế nên, bạn không cần ấm pha ấm chuyên chén tống chén quân, mà chỉ cần một chiếc ly đủ lớn.

Bạn cũng không cần tráng ấm tráng trà, phiên thân trình tường, mà chỉ cần nước vừa đủ nóng, ngâm vừa đủ lâu.

Bạn cũng không cần trình độ thưởng trà cao siêu nào cả, mà chỉ cần để trà chảy qua các giác quan.

Và để trà tự làm quen rồi gắn bó với bạn mỗi ngày.

Thăm Gian hàng Trà Xuân

Sản phẩm liên quan