Trà Xuân

Bạn không cần nghi thức cầu kỳ.

Lẽ thường, nghi thức cầu kỳ chỉ dành cho dịp đặc biệt, hoặc để biểu diễn cho người khác.
Trong khi đó, trà là một thức uống hàng ngày, gần gũi bao đời nay.
Thế nên, bạn không cần ấm pha ấm chuyên chén tống chén quân, mà chỉ cần một chiếc ly đủ lớn.
Bạn cũng không cần tráng ấm tráng trà, phiên thân trình tường, mà chỉ cần nước vừa đủ nóng, ngâm vừa đủ lâu.
Bạn cũng không cần trình độ thưởng trà cao siêu nào cả, mà chỉ cần để trà chảy qua các giác quan.
Và để trà tự làm quen rồi gắn bó với bạn mỗi ngày.

Thăm Gian hàng "Trà Xuân"
Chúng tôi tin trà ngon phải ít đắng ít chát.

Nếu bạn nghĩ trà thì phải đắng và chát, thì hơi bất công cho trà. Bởi hớp trà ngon phải thơm phảng phất vòm miệng, mát thanh đầu lưỡi, ngọt êm cuối họng.
Và chỉ hơi nhẫn.
Đấy là cảm giác uống đặc trưng của trà Ô-long, với lượng tannin chỉ bằng một phần so với trà Xanh.
Đấy cũng là cảm giác uống của trà Xanh vụ Xuân, sao từ búp trà non mọng nước nhiều đường.
Chỉ một lần thử, những loại trà ấy cũng sẽ làm bạn thay đổi.
Và biết yêu thích trà.

Thăm Gian hàng "Trà Xuân"