Trà Xuân

Website thương mại điện tử www.traxuan.vn do Công ty TNHH Thương mại  Sản xuất San Bảo làm chủ sở hữu, được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314550639 do Sở KHĐT thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02 tháng 8 năm 2017 (đăng ký thay đổi lần thứ 1 vào ngày 26 tháng 3 năm 2018).