Trà Xuân

Được tuyển chọn từ những loại trà ngon ít đắng chát, đóng gói dễ dàng, phù hợp với lối sống hiện đại.####

https://file.hstatic.net/1000280498/file/banner_page_fd0fc15efb434d1585783aec1d16f3b3_master.jpg