Trà Xuân

Khám phá | Trà tuổi xuân | Dưỡng nhan

VÌ SAO TRÀ HẤP KIỂU NHẬT GIÚP GIỮ GÌN DUNG NHAN?

Khác với lối sao sấy diệt men truyền thống, trà xanh kiểu Nhật được diệt men bằng cách hấp hơi, nhờ đó, giữ lại được thành phần dễ bị phân huỷ nhiệt. Trước hết, phương pháp hấp giữ lại phần lớn...