Trà Xuân

Khám phá | Phân loại trà | Trà Yabao

Trà Yabao là gì?

Tóm tắt. Yabao là tiếng Hoa (芽包) – có nghĩa là Nha Bao. “Nha” là cái mầm non mới nhú, “Bao” là cái vỏ bọc bên ngoài. Trong bài viết này, Yabao có nghĩa là loại trà được làm từ các búp...