Trà Xuân

Trà đàm | Về chúng tôi

MỘT KHOẢNH KHẮC

Một buổi chiều đầu hè năm 2017, sau khi thử mẫu trà đồi ở Tuyên Quang gửi vào, tôi nhận ra mùi khác thường so với các mẫu trà từng uống trước đó. Đấy là vị chát nhẹ, thơm mùi hoa...

TUYÊN NGÔN CỦA CHÚNG TÔI

Trà Xuân xin khẳng định rằng: 1) Mục tiêu chính trị của Trà Xuân là đem đến cho các bạn uống trà, nhất là các bạn trẻ, một trải nghiệm mới về trà, qua đó khơi dậy niềm tự hào trà...