Trà Xuân

Single Content

TUYÊN NGÔN CỦA CHÚNG TÔI

Trà Xuân xin khẳng định rằng: 

1) Mục tiêu chính trị của Trà Xuân là đem đến cho các bạn uống trà, nhất là các bạn trẻ, một trải nghiệm mới về trà, qua đó khơi dậy niềm tự hào trà Việt. 

2) Cương lĩnh chính trị của Trà Xuân là đưa ra sản phẩm trà giải khát, giữ gìn sức khoẻ và làm quà tặng được sản xuất và đóng gói phù hợp với lốisống hiện đại.

3) Cam kết chính trị của Trà Xuân là sẽ bổ sung các chứng nhận liên quan, không ngừng tìm kiếm giải pháp bao bì thân thiện hơn với môi trường để không phụ lòng khách hàng.

Với tuyên ngôn 3 điểm trên, Trà Xuân mong muốn đóng góp phần mình vào một đất nước xanh sạch, người dân khoẻ mạnh và sành trà.

Sản phẩm liên quan

Bài viết liên quan

Bài viết khác