Trà Xuân

Thay đổi chính sách bán hàng: Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bán hàng vào bất cứ lúc nào và có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không báo trước. Do đó, quý khách hàng vui lòng kiểm tra chính sách bán hàng thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

Đăng ký tài khoản cá nhân: Quý khách hàng sẽ không phải đăng ký tài khoản để có thể truy cập vào web chúng tôi. Trong trường hợp có đăng ký tài khoản, quý khách phải cung cấp thông tin xác thực và cần cập nhật nếu có thay đổi. Khi tài khoản bị truy cập trái phép, quý khách hàng phải thông báo cho chúng tôi.

Chấp nhận đơn hàng và giá cả: Chúng tôi có thể liên hệ với quý khách để xác nhận đơn hàng. Vì bất kỳ lý do gì liên quan đến lỗi kỹ thuật / hệ thống một cách khách quan vào bất kỳ lúc nào, chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng. Mặt dù chúng tôi cam kết sẽ cung cấp thông tin giá cả chính xác, nhưng đôi khi vẫn có thể có những sai sót xảy ra. Tùy trường hợp cụ thể, nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ hướng dẫn hoặc thông báo hủy đơn hàng giúp quý khách.

Giải quyết tranh chấp: Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại Traxuan.com đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án.